LAK NAČIN DA PRESTANETE DA PUŠITE- metod koji se primenjuje širom sveta
Alen Kar ima više od 80 centara na svih 5 kontinenata