LAK NAČIN DA PRESTANETE DA PUŠITE - ISKUSTVA

ODABRANA POZITIVNA MIŠLJENJA O METODU ALENA KARA IZ OBLASTI ZDRAVSTVA

Carole Johnson, Centar za prevenciju bolesti srca, na televiziji Tyne Tees “Njegova stopa uspešnosti je takva da, kad god nam budžet to dozvoljava, koristimo Easyway u radu sa pojedincima i grupama.”

Dr Anil Visa BSc, MBBch., FRCA, Konsultant – Royal Hospitals NHS Trust – Kraljevska bolnica u Londonu “Poznajem metod Alena Kara iz prve ruke i nalazim da je veoma uspešan. Zato ga svim srcem podržavam kao efikasan način da se ostavi pušenje.”

Dr William Green, Upravnik Odeljenja za psihijatriju, Bolnica Matilda, Hong Kong “Zadivljuje činjenica da je Alen Kar, koji je po svom sopstvenom priznanju laik u oblasti bihejviorizma, uspeo tamo gde brojni psiholozi i psihijatri sa postdiplomskim titulama nisu – da je izgradio jednostavan i efikasan način da se ostavi pušenje.”

Dr Martin Jarvis, Vođa istraživačkog tima, Imperial Cancer Research, Fund & Reader in Health Psychology, Univerzitet u Londonu ”... Izuzetno mi je drago što mogu da odam priznanje predanom angažovanju Alena Kara i istaknem vrednost ovakve bihejvioralne i kognitivne podrške koju on pruža.”